Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı


Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

Aşağıda insan hakları ile ilgili olarak verilen ifadeleri uygun yerlerle eşleştiriniz. (yanlarına yazınız)

Düşünce Özgürlüğü Din ve Vicdan Özgürlüğü Yaşama Hakkı Eğitim Hakkı Kişi Dokunulmazlığı

1- “Taraf Devletler, bütün çocuklara gerekli tıbbi yardımının ve tıbbi bakımın; temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine önem verilerek sağlanması için çaba gösterirler.”   Çocuk Hakları Sözleşmesi-24. Madde…YAŞAMA HAKKI

2-“Hiçbir kimse eğitim-öğretim hakkından yoksun bırakılamaz.” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası–42. Madde…EĞİTİM HAKKI

3-“Herkesin düşünme ve anlatma özgürlüğü vardır.”İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi- 19. Madde…DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

4-“İşkence ve benzeri her türlü eziyet kesinlikle ve tamamen yasaktır.”Kanun-u  Esasi…KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI

5-“Herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir.”  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi…DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ

Aşağıdaki sorulara doğru cevaplar veriniz.

6- “Evimizi memur olmayanlara kiralamıyoruz. Kiralayacak olan memurların da en fazla iki çocuklu olmasını istiyoruz.Siz bu özelliklere sahip olmadığınızdan kiracımız olmazsınız.”  Bu konuşmayı yapan kişi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Karşısındakilerle empati kurmaktadır.   

B) İnsan onurunu zedelemektedir.

C)Bazı insanları dışlamaktadır.

D) Ön yargılı davranmaktadır.

7- İnsan onuru, her türlü kültürel, siyasal ve hukusal müdahaleyi reddetmeyi ve özgür davranabilmeyi gerektirir. İnsanın özgürlüğünü ulusal ve uluslar arası düzeyde güvence altına alan demokrasi insan en yüksek değeri verir.Sırf insan olmasından dolayı herkesin bu haklardan yararlanmasını savunur.

Buna göre demokrasi aşağıdakilerden hangilerini sağlayarak insana en yüksek değeri vermektedir?

A)Kişisel iradeyi ve eşitliği yücelterek        

B)Uluslar arası ilişkileri güçlendirerek

C)Yeni yeni haklar belirleyerek

D) İlişkilerde uzlaşmayı önceleyerek

8- I-Kadın ve erkeğin toplumun her alnında eşit yer alması

II- Kız çocuklarının okula gönderilmemesi

III-Çalışna kadınlara düşük ücret ödenmesi

IV-Kadın ve erkeklerin biyolojik anlamda aynı olmaması

Yukarıda verilen durumlardan hangisi cinsiyet ayrımcılığı olarak görülmez?

A) I-II              B) II-III          C) I-IV         D)III-IV

9- Kişinin kendisine ve başkasına zarar vermeden istediğini yapabilmesine …………………….. denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Demokrasi     B)  Özgürlük      C) Eşitlik     D) Hoşgörü

10- Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

A)Açık oy gizli sayım    B) Çoğulculuk

C) Çoğunluk     D) Milli egemenlik

11- Demokrasi halkın halk tarafından halk adına yönetimidir. Bu tanımda demokrasinin hangi niteliği vurgulanmaktadır?

A)Egemenliğin halka ait olması    

B) Seçimlerin belli sürelerde yapılması

C) Hak ve özgürlüklerin devletin güvencesi altında olması

D) Azınlıkların haklarının korunması

12- Aşağıdaki verilen sözlerden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?

A) Her insan bir dünyadır.     

B) İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır.

C) İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür

D) Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz.

13- İnsan hak ve özgürlüklerinin eşit kullanılmasını engellemeye yönelik renk, soy ya da etnik kökene dayanarak ayırma dışlama ve kısıtlamadır.   Yukarıda tanımı verilen ayrımcılık hangi tür ayrımcılıktır?

A)Din ayrımcılığı         B) Irk ayrımcılığı  

C) Cinsiyet ayrımcılığı    D) Engelli ayrımcılığı

14- İnsanların hayatları boyunca kendi başlarına gerçekleştiremeyeceği işler vardır. Uluslararası yardım kampanyaları da bunlardan biridir.Yardım kampanyalarında grupların yaptığı çalışmalar bir zincirin halkalarına benzetilebilir.Zincirin bir halkasının kopması çalışmayı başarısızlığa uğratabilir.

Buna göre yardım kampanyalarının başarılı olmasında aşağıdakilerden hangisinin gerekli görüldüğü söylenemez?

A)İşbirliği ve iş bölümü

B) Yardımlaşma ve dayanışma

C) Zorunlu katılım    

D) Birlikte hareket etme

15-Okullarda demokrasi kültürünün oluşturulması ve hayata geçirilmesinde en etkili yöntem, öğrencilerin eğitim süreçlerinde rol almalarını sağlamaktır.Bu da öğrencilerin karar alma süreçlerinde etkin olabilmesiyle mümkündür.

Buna göre demokrasi kültürünün oluşmasında aşağıdakilerden hangisi gerekli görülmektedir?

A)Eşitlik         B) Katılımcılık           C) Uzlaşma            D) Özgürlük

16-“  ……………….. hakkına sahip olamayan bir insan diğer haklarını kullanamaz. “İlgili boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Yaşama Hakkı        B) Sağlık hakkı

C) Eğitim Hakkı    D) Seçme ve seçilme hakkı

17- Aşağıdaki kavramlardan hangisi demokrasi ile bağdaşmaz?

A)Uzlaşma     B) Dışlama     C) Hoşgörü     D) Sivil toplum

18- Vatandaşlık hak ve görevlerimizden hangisi daha huzurlu ve mutlu bir yaşam için gereklidir?

A)Öğrenim görmek         B) İşyeri açmak

C) Kanunlara uymak      D) Oy kullanmak

19- Ülkemizin kullandığı anayasa kaç yılında yapılmıştır?

A)1921     B) 1961   C)  1982  D) 2010

20- Bu yıl (2011) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kaçıncı açılış yıldönümünü kutladık?

A) 89     B) 90      C) 91       D) 92

NOT:Her soru 5 puandır.Süre 30 dakikadır.Başarılar dilerim.

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

http://doganzeki.wordpress.com

About these ads

7 thoughts on “Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1.Dönem 2.Yazılı

  1. Sorularınız çok kolay ama bizim öğretmenimiz bu seviyede sorması beklenmedik bir durumdur.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s