Nüfus ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler / Soru-Cevap


1-Nüfus artışı nedir?
—Nüfusun sayısal olarak büyümesidir.
2-Yıllık nüfus artış hızı nedir?
—Nüfusun yıl içinde göstermiş olduğu artış hızına yıllık nüfus artış hızı denir.
3-Bir ülkede nüfusu etkileyen başlıca faktörleri yazınız?
A-Doğumlar B-Ölümler C-Göçler
4-Doğal nüfus artışı nedir?
—Bir yerde bir yıl içinde meydana gelen doğum sayısı, ölüm sayısından fazla ise buna doğal nüfus artışı denir.
5- Doğumlar ve yurt dışından yapılan göçler bir ülkenin nüfusunu nasıl etkiler?
—Nüfusu arttırır.
6-Ölümler ve yurt dışına yapılan göçler bir ülke nüfusunu ne yönde etkiler?
—Nüfusun azalmasına neden olur.
7-Doğumlar, ölümler, göçler dışında nüfusun artmasına neden olan diğer faktörler nelerdir?
—Tıptaki gelişmelerle bebek ölümlerinin azalması ve ortalama yaşam süresinin uzaması
8-Türkiye’de nüfusun artmasında en etkili olan faktör nedir?
—Doğumlar
9-Doğurganlıkta esas alınan yaş sınırları nedir?
—15–49 yaş arası
10-Ülkemizde 0–1 yaş grubunda yer alan bebeklerdeki ölüm oranlarında şöyle bir değişim olmuştur.1975 yılında her 1000 çocuktan 175 çocuk doğumdan 1 yaşına gelinceye kadar ölürken bu oran giderek azalmış ve 2000 yılında 43 çocuğa düşmüştür. Bu durum ülkemizde nelerin değiştiğini göstermektedir?
A-salgın hastalıkların azaldığı
B-Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştığı
C-Hayat standardının yükseldiği
11-Ülkemizde doğurganlık oranını etkileyen faktörler
A-Bölgesel Konum: Ülkemizin batısından doğuya doğru gidildikçe çocuk sayısı artmaktadır. Doğu ve Güneydoğu’da kırsal kesimde ailenin kalabalık olması güç ve saygınlık göstergesi olarak kabul edilmektedir.
B-Sanayileşme ve kentleşme: Kentlerde çocuk sayısı kırsala göre azdır. Kadınların çalışması ve rahatlık istemesi bunda etkilidir.
C-Nüfusun Eğitim Düzeyi: Ailelerde eğitim düzeyi arttıkça çocuk sayısı düşmektedir.
D-Kişi başına düşen milli gelir: Bir ülkenin milli gelir artışı nüfus artış hızının altında kalırsa o ülke giderek fakirleşir. Dünyanın en fakir ülkeleri, nüfusu çok hızlı artan ülkelerdir. Ülkemizde de ailelerde gelir azaldıkça çocuk sayısı artmaktadır.
12-Göç nedir?
—İnsanların bir yerden başka bir yere çeşitli nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir.
13-Göçlerin başlıca nedenleri
1-Ekonomik faktörler
2-Savaşlar
3-İç karışıklıklar
4-İhtilaller
5-Sınır değişiklikleri
6-Doğal afetler
14-En çok göç alan bölgelerimiz
—Marmara ve Ege
15-En çok göç veren illerimiz
—Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz
16-En çok göç alan ilimiz
—İstanbul
17-En fazla göç veren ilimiz
—Tunceli
18-Verdiği göçlerle nüfusu azalan başlıca iller
—Kars, Erzurum, Gümüşhane, Sivas, Artvin, Ağrı
19-İstanbul dışında aldığı göçlerle nüfusu artan illerimize örnek veriniz?
—İzmir, Bursa, İçel, Kocaeli, Antalya
20-Göç veren illerimizin ortak özelliği nedir?
A-Doğum oranının çok yüksek olması
B-Kısıtlı iş olanakları
C-Olumsuz doğal şartlar
21-Zonguldak, Karabük, Ereğli, İskenderun, Batman ve Seydişehir’in göç almalarındaki ortak neden nedir?
— Madencilik ve sanayi yatırım alanları olmaları
22-Antalya, Alanya, Manavgat, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris’in göç almalarının ortak nedeni nedir?
—Turizm faaliyetleri
23-Göçler sonucunda göç alan ve veren yerlerde hangi sorunlar ortaya çıkmaktadır?
A-Göç veren yerlerde tarım alanları boş kalmakta, hayvancılık faaliyetleri gerilemektedir.
B- Göç alan yerlerde ise normalin üstündeki nüfus artışı çevre kirliliği ve gecekondulaşma gibi sorunlar oluşturmaktadır.
24-İç göçler sonucunda nüfus büyük oranda artan kentler arasında sanayi bakımından gelişmiş olanların başlıcalarını yazınız?
—İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa
25-Ülkemizde mevsimlik göçler daha çok hangi şekilde yapılmaktadır. Örnekle açıklayınız?
—Tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde (özellikle yaz aylarında ) yer değiştirmeleri biçimindedir.
Çukurova’ya pamuk için yapılan göç, Karadeniz’e fındık toplamak için yapılan göç.

About these ads

2 thoughts on “Nüfus ve Nüfus Artışını Etkileyen Faktörler / Soru-Cevap

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s