Sosyal Bilgiler 6 I.Ünite Testleri-Cevaplı


1.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM – TEST-1

 

1-“Mersin’e yurtdışından 250 kişilik bir turist kafilesi geldi. Tarsus, Kızkalesi ve Silifke’yi gezdiler. Mersin’den alışveriş yaptılar.Esnaf çok para kazandı.Otellerde kaldılar oteller doldu taştı.Bol bol balık ve kebap yediler.Lokantalar çok para kazandı.Mersin’in değişik yerlerinden fotoğraflar çektiler, tanıdıklarına göstereceklerini söylediler.Böylece Mersin’in tanıtımı gerçekleşti”

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

[a]Bir olayın birden fazla boyutu olduğunu

b)Olayların karmaşık olduğunu

c)Turistlerin çok gezdiğini

d)Mersin’in çok güzel olduğunu

 

2.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
A) Demokratik değerleri benimsemek.
B) Topluma uyum sağlamak.
C) Her bireye istediği mesleği kazandırma.
D) İleriki yaşantısında kendisine yararlı bilgiler sunmak.
 

3-OLGU: Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir, değiştirilmeyen bilgilerdir.

      Örnek: Atatürk 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi “olgu” değildir?

a) Yaprağın rengi yeşildir

b) İran Türkiye’nin komşusudur.

c) Ankara, İzmir’den daha güzeldir

d) İzmir Ege Bölgesinde yer alır.

 

4-GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, kişilerin düşüncelerini yansıtan, kimine göre doğru kimine göre yanlış bilgilerdir.

Örnek: Türkiye’nin en sevilen takımı Beşiktaş’tır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “görüş” değildir?

A-Ankara Türkiye’nin Başkentidir.

B-İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.

C-Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.

D-Çok gezen  çok okuyandan daha iyi bilir.

5- …………………….. İstanbul’dur.

   Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur.

a)                 Türkiye’nin en kalabalık ili

b)                 Marmara bölgesinin en gelişmiş ili

c)                 Türkiye’de en çok göç alan il

      d)  Türkiye’nin en güzel ili

 

6- Doğada var olan bir canlının yok olması başka bir canlının aşırı derecede çoğalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Örneğin yılanların azalması farelerin aşırı derecede çoğalmasına neden olur. Çünkü yılanlar fare ile beslenmektedir.

    Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A-İnsanlar doğal hayatı korumaktadır.

B-Doğadaki canlıların azalması veya çoğalması yılanlara bağlıdır.

C- Doğadaki canlılar arasında bir denge vardır.

D-Fareler bütün hayvanların besin kaynağını oluşturur.

7- EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.

  Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir?

A) Mutat sınıf kapısını hızla çarptı

B) Zeynep, Ayşe’nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu

C) Fatih, Aydın’a çok kızdı.

D) Orhan, babasını sevdiğini her yerde söylüyordu.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez?

A) 2. Dünya Savaşının neden ve sonuçları

B) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgeler

C) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşları

D) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörler

 

 9-  I.Güneş batarken yürümek çok güzeldir                   
      II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.                 
      III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında yer alır.   
      IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir.

Yukarıdakilerden hangileri olgudur?
A) I-II      B) II-III   C) I-IV      D) I-III

 

10- Olguyu görüşten ayıran en büyük fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder?

a)                 Yarınlarımız daha güzel olacak.

b)                Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.

c)                 Türkiye’nin en sevilen takımı Galatasaraydır.

d)                 Bana göre futbol zevkli bir oyundur.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez?
A) Her olayın bazı nedenleri vardır.
B) Olayların sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir.
C) Bütün olaylara insanlar neden olur.
D) Bir olay başka olaylara neden olabilir.

 

12- I- Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.

     II- Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

    III- Galatasaray Türkiye’nin en iyi futbol takımıdır.

   IV- Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.

 

               Yukarıdakilerden hangileri olgudur?
                  A) I-II                  B) II-III                  C) I-IV                   D) I-III

 

13- Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler.

         Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir?
a) Fen Bilgisi                b)Matematik       c)Sosyal Bilgiler           d) Türkçe  

 

 

14-     I.Erzurum, Kars, Ağrı gibi kentlerimiz oldukça dağlık ve yüksektir.
        II. Erzurum, Kars, Ağrı’da sanayi geridir.
Yukarıdaki cümlelere göre çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir ?
          
a)Kentlerimizin çoğunda sanayi geridir.            
b)Dağlık ve yüksek alanlar genellikle sanayide geridir
c)Erzurum, Kars ve Ağrı genellikle yüksektir.  
d)Kentlerimiz genellikle yüksektir.

 

15- Ailesinin geçimini sağlamak, bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir?
A) Sorumluluk      B)Hak          C)Alışveriş             D)Mücadele

 

16- Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?
A) Vergi vermek                    B)Askerlik yapmak  
C) Oy kullanmak                   D) Alışveriş yapmak

 

17-Atatürk tarafından  kurulan aşağıdaki  kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez?
A) Türk Tarih Kurumu                       B)Türk Dil Kurumu  

C)Türkiye iş bankası                     D)Dil ve tarih- Coğrafya  fakültesi

 

18- Zeynep, eleştiri yapan, olaylara karşı duyarsız kalmayan ve bir olaya karşı farklı bakış açıları suna bilen bir kızdır. Buna göre Zeynep için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A )Olayları olduğu gibi kabullenir.                               B) Olayların değerlendirmesini yapar.

C)Olaylara farklı açılardan bakabilir.                              D)Çok boyutlu düşünür.

 

19- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersinin bir kolu olan tarihe özgü temel bir kavramdır?

A- Bitki örtüsü               B- Enlem               C- Dolaşım sistemi        D-Yakınçağ

 

20-

     I- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak,

    II- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak,

    III- Araştıracağı konuyu belirlemek

   IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak,

    V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek,

 

Yukarıdakilerden hangisi  Bilimsel Araştırmaların ilk basamağıdır?

A- I                     B- II                         C-IIII                    D-IV

 

 

1.ÜNİTE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

TEST II

 

1-   “Mehmet 2 gün önce aldığı bisikletinin zincirinin sürekli atmasından rahatsız olmuştur.”

    Bu durumda Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

A)Satıcıya gidip kızması                         B) Ağlayarak babasına gidip söylemesi

C) Sinirlenerek bisikleti yere vurması     D)Anne veya Babasıyla birlikte satıcıya gitmesi   

 

2- Aşağıdakilerden hangisi bir  olgudur?

A-Ankara Türkiye’nin Başkentidir.

B-İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.

C-Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.

D-Çok gezen  çok okuyandan daha iyi bilir.

 

 3- “İnsanlar, diğer  insanlarla  olan  ilişkilerinde insan haklarını  korumalıdırlar”

        Buna  göre  aşağıdaki durumların hangisinde  insan hakları  günlük  ilişkilerde  korunmamış  olur?

A)  Müşteri  dükkan  sahibine   kendisine niçin hileli   mal sattığını  sorarsa,

B)  Kişi,  komşusundan fazla  kira  isteyen  ev sahibe yaptığının doğru  olmadığını söylerse

C) Kişi kendisini görüşlerinden  dolayı hakaret eden bir  başka kişiyi mahkemeye verirse.

D)  Kişi kendisinden çok fazla  ücret  isteyen  taksi  şoförüne  olay  çıkmasın diye  istediği   ücreti  öderse.

 

4- İnsan haklarına duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden  hangisini  yapmaz?

A) Haklarının neler olduğunu  bilir  ve korur.

B) Kendini  ilgilendirmeyen  hak  ihlallerine hiç sesini  çıkarmaz.

C) Hakkı  çiğnenen  bir  vatandaşa  yardımcı  olur.

D) Başkalarının  haklarına  saygı  gösterir.

 

5-  İnsan olma sorumluluğu taşıyan bir kişi doğal çevreye zarar verildiğini gördüğü zaman aşağıdaki davranışlardan hangisini   yapmamalıdır?

  1. Zarar veren kişiyi uyarmalıdır
  2. Uyarısı dikkate alınmazsa yargı organlarına dilekçe ile başvurmalıdır
  3. Dilekçesinin sonucunu takip etmelidir.

     d.  Bunu devletin sorunu olarak görüp hiç karışmamalıdır

 

6- Vatandaşlık  bilincine  sahip  olan  bir  vatandaş   aşağıdaki  davranışlardan hangisini yapmaktan  kaçınır?

A) Seçim  zamanı  oyunu  kullanır.

B) Vergisi  öder

C) Askerlik   görevini   yerine  getirir.

D) Bazı  durumlarda isterse  yasalara uymayabilir.

 

7- Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan

C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler

D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

 

8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

 a ) Türkiye’ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Vatandaşıdır

b ) Vatandaşların gelirlerine göre kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için devlete vermiş oldukları paraya vergi denir

c ) Vatandaşlar vergi vererek ülke yönetimine katılmış sayılırlar

d )  Herkesin gelirine göre vergi vermesine vergi adaleti denir

 

 

9- Askerlik ödevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
            a) Askerlik çağı 20 yaşına girilen ocak ayının birinci günü başlar, 40 yaşına girilen ocak ayının birinci günü sona erer.
            b) Askerlik yoklaması ilk ve son yoklama olmak üzere iki defa yapılır, yoklamaları tamamlananlar askere celp edilir.
            c) Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve ihtiyatlık olmak üzere üç devreye ayrılır.
           d) Erkekler isterlerse askerlik görevini yapmayabilirler.

 

10- Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A)  Haksızlık karşısında  sessiz kalmalıdır.

B)  Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.

C) Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır.

D) Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır

 

11-Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?     

A) Sevgi      B)   Hoşgörü     C)  Dürüstlük   D)   Güven

 

12- Geçmişte insanlar özgür ve eşit değildi. Yöneticiler seçimle iktidara gelmiyordu. Egemenlik, bir kişiye aitti. O ne isterse, o olurdu. Yönetim zora, baskıya dayanırdı. İnsanlar, demokrasiyi ve demokratik hakları elde etmek için çok uğraştılar.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yöneticilerin halka karşı zor kullandığı

B) Geçmişte egemenliğin millete ait olduğu

C) Geçmişte insanlar arasında sınıf ayrımının olduğu

D) insanların demokrasi için uzun süre mücadele ettiği

 

13- Tüketici hakları konusunda, tarihin her döneminde birtakım yasal tedbirler alınmıştır. Ancak, bu tedbirler tüketicileri yeterince koruyamamıştır? Çünkü, tüketicinin sadece yasal yollarla korunması mümkün değildir. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilgilendirilmesi, kendi hak ve çıkarlarına sahip çıkacağı seviyeye getirilmesidir.

              Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin haklarından birisi olamaz?

A) Satın aldığı malın kopyasını üretme hakkı

B) istediği malı seçme hakkı

C) Aldığı maldan dolayı uğradığı zararı karşılatma hakkı

D) Aldığı mal ile ilgili bilgi edinme hakkı

 

14- Tabiattaki bütün canlıların yaşam şekillerini doğa belirler. Her canlı yaşamak için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Oysa insanlar için bu durum bir zorunluluk değildir. Çünkü insanlar çevreye uymak yerine çevreyi kendi yaşayabileceği duruma getire bilmektedir. Yani doğayı kendine uygun bir hale getirebilmektedir.

         Bu durum insanların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Akıllı olmalarından

B) Tek başlarına yaşayabilmelerinden

C) Fiziki açıdan güçlü olmalarından

D) Sayılarının hayvanlardan çok olmasından

 

15- Aşağıdakilerden hangisi bir  olgu değildir?

A) İran Türkiye’nin komşusudur.

B) En büyük kıta Asya kıtasıdır.

C) En güzel meyve portakaldır.

D) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.

 

16- I- İstanbul’un fethi ve sonuçları

      II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri

      III- Sindirim sistemi ve özellikleri

 

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

A- Yalnız  I                  B-Yalnız II                  C-I ve III                    D- I ve II

 

17- Sosyal bilgiler öğretmeni dersi anlatırken önce köy, sonra kasaba ve ilçe daha sonra ilin özellikleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kendi bölgelerinin özelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bu öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır?

 

A- Tümdengelim        B-Tümevarım         C-Olgu      D-Görüş

 

18-   I-Fabrikaların ve evlerin bacalarından çıkan dumanlar,

        II- Eğlence merkezleri, otomobiller, iş atölyeleri ve uçaklardan gelen sesler,

       III- Kanalizasyon ve Fabrika atıklarının sulara karışması,

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gürültü kirliliğine örnektir?

 

A- Yalnız  I                  B-Yalnız II                  C-I ve III                    D- I ve II

19- Aşağıdakilerden hangisinin açılması Sosyal Bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır?

A-Güzel Sanatlar Fakültesi                         B- Eczacılık Fakültesi

C-Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi            D- Tıp Fakültesi

 

20-  I- Altıgen
      II- Boylam

     III- Cumhuriyet

     IV- Fotosentez

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 A- Olgu                  B- Görüş                C- Genelleme       D- Kavram

 

1.ÜNİTE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTi

 

1-Aşağıdakilerden hangisi bir  olgudur?

A- Kız öğrenciler en çok Matematik dersini sever.

B- İnternet 18 yaşından sonra kullanılmalıdır.

C- Cüneyt Arkın en başarılı Yeşilçam sanatçısıdır.

D- Dünyanın en kabalık ülkesi Çin’dir.

 

2- I- Atatürk Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanıdır.

    II- En sevimli hayvan balıklardır.

    III- Türkiye’nin ikinci büyük gölü Tuz Gölüdür.

  Yukarıdakilerden hangisi görüştür?

A- Yalnız I          B- Yalnız  II             C-Yalnız III        D- I ve III

 

 

3-Çok iyi arkadaşlıkları olan Ali ve Murat,  ÖSS sınavının açıklandığı gün birlikte İnternetten sınavın sonuçlarını öğrendiler. Ali sınavdan çok yüksek bir puan almıştı. Murat’ın ise puanı çok düşüktü. Murat’ı üzgün gören Ali, kendi sonucuna sevinemeden Murat için üzüldü ve bütün gün onu yalnız bırakmadı.

       Ali’nin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 

A- Olgu              B- Tümevarım               C-Empati                    D-Görüş

 

4- Tarih; geçmişte yaşamış insanların yaşantılarını, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumlar arası ilişkilerini yer, zaman, sebep ve sonuç göstererek inceleyen bir bilim dalıdır.

       Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A. Tarih geçmişte yaşanmış olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte inceler.

B. Tarihin konusu insandır.

C. Tarih gelecekte yaşanabilecek olaylara yönelik çıkarımlarda bulunur.

D. Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman göstererek inceler.

 

5-  I- Araştıracağı konuyu belirlemek,

     II- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak,

    III- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak,

    IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak,

    V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek,

         Yukarıdaki aşamalar ne zaman uygulanır?

 A- Empati esnasında,      

 B- Bir konu ile ilgili görüşümü belirteceğimizde,

 C- Bir konuyu bilimsel araştırma basamakları ile inceleyeceğimizde,

 D- Laboratuar ortamında deney yapacağımızda,

 

6-Sosyal bilgiler öğretmeninin söylediği cümlelerden hangisi görüş niteliğindedir?

  A- Coğrafya ve Arkeoloji tarihe yardımcı bilimlerdendir.

  B-  Dünyanın en kabalık kıtası Asya’dır.

  C-  En güzel mevsim sonbahardır.

  D-  İzmir Türkiye’nin batısındadır.

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

A- Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu birer vatandaş olmamızı sağlar.

B- Yaşadığımız çevrenin, yurdumuzun ve dünyamızın özelliklerini tanımamıza yardımcı olur.

C- Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısı çok büyüktür.

D- Kendi çıkarlarımız  için başkalarına her şeyi yapmamız gerektiğini anlamamızı sağlar.

 

8- Tolga hafta sonu Mersin’de dolaşırken bir köşede yere dizilmiş kitaplar içerisinden, fiyatının çok ucuz olduğunu düşünerek “ Şu Çılgın Türkler” adlı kitabı satın aldı. Bir süre sonra kitabı okumak için karıştırırken kitabın bazı sayfalarının boş olduğunu fark etti.

    Tolga kitabı alırken neye dikkat etmeliydi?

 A- Kitabın pahalı olmasına

 B- Kitabı babası ya da annesiyle almaya

 C- Kitabın bandrolü olmasına

 D- Kitabın poşetin içerisinde olup olmadığına

 

 

9-Dünya üzerinde Bir çok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir.Yakın çevremizdeki bir örneğe bakarsak bir olayın çok boyutlu olduğunu fark ederiz. Çünkü olaylardan farklı kişiler farklı şekillerde etkilenmektedir.

        Aşağıda belirtilen olayların hangisinden sadece bir kişi etkilenir?

A- Bir kaç mağazaya taksit ödemesi gereken Ersin Bey’in maaşını çaldırması

B- Üç yaşında kardeşi olan Aylin’in annesinin kazadan sonra ayağının 2 ay alçıda kalması

C- En yakın okulun 10 km ilerde olduğu bir köye yeni okul yapılması.

D- Hakan’ın okuldan eve gelince uzanıp dinlenmesi.

 

10- Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi daha fazla kişiyi etkilemiştir?

A) II. Dünya Savaşı           

B) TBMM’nin açılması

C) İstanbul’un fethedilmesi

D) Preveze Deniz Savaşı

 

11-Türkiye’deki sel felaketindeki can kayıplarından belediyeler sorumludur.”

   Yukarıdaki cümle hangisine örnektir?

 

A- Olgu              B- Kavram              C-Empati                    D-Görüş

 

12- “Kız öğrenciler Yıl Sonu Piyeslerinde erkek öğrencilere göre daha başarılı olmaktadır.”

    Yukarıdaki cümle hangisine örnektir?

 A- Olgu              B- Kavram              C- Görüş                    D-Empati

 

13- “….Türk çoçuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

  Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıda kilerden hangisini kurmuştur?

  A)HukukFakültesi                              C)Türk Tarih Kurumunu

  B)Anadolu Medeniyetleri Müzesi      D)Türk Standartları Enstitüsü

 

14-      I-Mersin,  Muğla  ve Rize deniz kıyısında bulunur.

           II-Bu şehirlerimizde yıllık sıcaklık farkları azdır.

    Yukarıdaki iki cümleden çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mersin Limanı önemli limanlarımız arasındadır.

B)Deniz kıyısında bulunan yerlerde balıkçılık gelişmiştir.

C)Rize yurdumuzun en fazla yağış alan ilidir.

D)Deniz kıyısında bulunan yerlerde yıllık sıcaklık farkları azdır.

 

15- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneği değildir?

A)Karşıdakinin görüşleri kendine ters gelse bile onu sabırla dinlemek.

B)Okulu kendi evi gibi korumak

C)Sokakta bağırarak konuşmak.

D) İnsanlar gibi hayvanları da korumaya özen göstermek.

 

16- Kişiye göre değişen  ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

       Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

A) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

C)Ülkemizin en güzel yeri Mersin’dir.

D) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

 

17-Tüketici haklarının çiğnendiği durumlarda başvurabileceğimiz kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A- Tüketici Hakları Koruma Derneği          B- Belediyeler 

C- Tüketici Mahkemesi                                D- Gençlik ve Spor Müdürlüğü

 

18-  I- Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuştur..

       II- En güzel çiçek nergistir.

      III- Türkiye Kuzey yarıkürede yer alır.

  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görüştür?

A- Yalnız I          B- Yalnız  II             C-Yalnız III        D- I ve III

 

19- İnsanlar birlikte yaşadıkları için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bunun için karşılıklı ilişkilerinde saygılı, dürüst ve hoşgörülü olmak zorundadırlar.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyin toplum içerisinde yapmaması gereken davranışlardan birisidir?

A-Kütüphanelerde başkalarını rahatsız etmemek

B- Sevmediğimiz  arkadaşlarımızı sınıf içerisinde küçük düşürmek

C- Yolda giderken tanıdıklarımıza selam vermek

D- Randevularımıza geç kalmamak

 

20- I- Malazgirt Zaferinin sonuçları

      II- Akdeniz Bölgesinin özellikleri

      III-Kan grupları ve özellikleri

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

A- Yalnız  I                  B-Yalnız II                  C-I ve II                    D- II  ve III

 

21- Ayşe’nin aşağıdaki davranışlarından hangisi düşüncelerini özgürce açıklayabildiğine örnek olur?

A) Derslerine düzenli olarak çalışması

B) Okul kurallarına uygun davranması

C) Ev işlerinde ailesine yardımcı olması

D) Kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini bildirmesi

 

                                   ( DPY_2007_6 )

22- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu bildirmektedir?

A) Kitap okumak müzik dinlemekten daha eğlencelidir.

B) En güzel mevsim yazdır.

C) Türkiye’nin en büyük gölü, Van Gölü’dür.

D) En sevimli hayvan kuşlardır.

 

                               ( DPY_2007_6 ) 

About these ads

13 thoughts on “Sosyal Bilgiler 6 I.Ünite Testleri-Cevaplı

  1. Bunlar benim testimde olanlar ben yaptım hatta cevaplarınada baktım ama işime yaramadı malesef

  2. hangi sınavı olurken öğretmen size cevapllarıyla birlikte verdi ise buda okadar saçma

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s