6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı


Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ.

1- *Maniheizm dinini kabul etmişlerdir

       *Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

       *Tarımla uğraşmışlardır.

Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti          B) Uygurlar       

C) Göktürkler                        D) Hititler           

2-* Yazlar serin, kışları ılık, her mevsim yağışlıdır.

* Yazlar sıcak ve kurak,   kışlar ılık ve yağışlıdır.

* Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

Yukarıda tanımları verilen iklimler, sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)Karadeniz – Akdeniz – Karasal

B)Akdeniz – Karadeniz – Karasal

C)Karadeniz – Karasal- Akdeniz

D)Akdeniz – Karasal – Karadeniz

3- Aşağıdaki diyagramda İlk Çağda Lidyalıların gerçekleştirdiği bazı gelişmeler verilmiştir:

Kral Yolu’nu yapmışlardır & Takas usulüne son vermişlerdir & İlk kez  altın parayı kullanmışlardır.= ?

Buna göre, diyagramdaki “?” yerine getirilebilecek en kapsamlı yargı aşağıdaki hangisdir?

A) Bilimsel çalışmalarda öncülük etmişlerdir.

B) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.

C) Tarım en önemli geçim kaynaklarıdır.

D) En önemli yeraltı kaynağı altın madenidir.

 

4- İnsanların;

-Ekvatora yakın yerlerde ince ve açık renk giysileri tercih etmeleri

-Kutuplara yakın yerlerde kalın ve koyu renk kıyafetleri tercih etmeleri

aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Yeryüzü şekilleriyle         

B) Yetiştirilen tarım ürünleriyle         

C) İklim şartlarıyla          

D) Turizm faaliyetleriyle

 

5- Friglerde saban kırmak ve öküz öldürmek ağır suç sayılırdı.

Bu durum, Frigler’de aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

A) Ticaret faaliyetlerine             

B) Orduda disipline

C) Tarımsal üretime                    

D) Yasaların uygulanmasına

 

6- Orta Asya’da yaşayan Türkler, yabancı bir devletin esareti altına girmektense başka bir bölgeye göç etmeyi tercih etmişlerdir.

Bu durum, Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin bir kanıtıdır?

A) Sınırların genişletilmesine     

B) Yerleşik yaşama

C) Hukuk kurallarına                  

D) Bağımsız yaşamaya

 

7— İlkçağ sona ermiş, Ortaçağ başlamıştır.

     – Roma imparatorluğu zayıflamış ve ikiye ayrılmıştır.

     – Bugünkü Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.

     – Avrupa, uzun süre karışıklık içinde kalmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarıdır?

A) Kavimler Göçü’nün

B) Kök Türk Devleti’nin yıkılmasının

C) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinin

D) Asya Hun Devleti’nin kurulmasının

 

8- Kök Türklerin Çin’e sattıkları malların büyük bölümü et, deri ve dokuma ürünleri idi. Buna karşılık Çin’den ipekli kumaş ve tahıl alırlardı.

Bu bilgiye bakarak Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İpek Yolu’na egemen olmuşlardır.

B) Çin egemenliğine girmişlerdir.

C) Hayvancılık önemli bir geçim kaynağıdır.

D) İç anlaşmazlıklar yaşamışlardır.

 

9- Urartular, sarp ve kayalık bir bölgede yaşadıkları için şehirlerini istila ve yağmalara karşı kale şeklinde kurmuşlardı. Öte yandan yaşadıkları bölgedeki otlaklar sayesinde hayvancılık ve buna bağlı olarak da deri işçiliği ve halıcılık gelişmiştir.

Buna göre, Urartuların yaşamlarını aşağıdakilerden hangisinin etkilediği söylenebilir?

A) Ticari faaliyetlerin

B) Dini inanışların

C) Toplumsal ilişkilerin

D) Coğrafi şartların

 10- *Ziggurat adını verdikleri tapınakları gözlemevi olarak kullandılar.

 * Mısırlılar ile Kadeş Barış Antlaşmasını yaptılar.

* Asma bahçeleri dünyanın yedi harikasından biridir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki uygarlıklarla eşleştirildiğinde hangi uygarlık dışarıda kalır?

A) Hititler                   B) İyonlar             

C) Sümerler                D) Babiller

 

11-Aşağıda verilen destan – devlet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Oğuz Kağan Destanı-Asya Hun  

B) Ergenekon Destanı – Göktürk

C) Gılgamış Destanı – Uygurlar      

D) Göç Destanı – Uygurlar

 

12- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de değişik iklim tiplerinin görüldüğüne kanıt gösterilebilir?

A) Yeraltı kaynaklarının çeşitli olması

B) Sanayi tesislerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması

C) Çeşitli bitki türlerinin yetişmesi

D) Akarsuların enerji potansiyellerinin yüksek olması

 

13- İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklardan biri olan İyonyalılar döneminde;

- Hipokrat, tıp alnında çalışmalar yapmış,

- Diyojen, felsefe alanında önemli eserler yazmış,

- Tales güneş tutulmasını önceden hesaplamış,

- Pisagor, matematiği bilim haline getirmiş ve geometride adı ile anılan teoremi bulmuştur.

Buna göre, İyonyalılar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Pozitif bilimlerde çeşitli çalışmalar yaptıkları

B)Farklı uygarlıklardan etkilendikleri

C)Doğu ve batı uygarlıklarını kaynaştırdıkları

D)Güçlü bir merkezi otoriteye sahip oldukları

 

14- Hammurabi Kanunları Mezopotamya uygarlıklarından hangisine aittir?

 A)Akad      B) Babil     

C) Sümer   D) Asur

 

15-* Çin’i vergiye bağlamıştır.  

* Orta Asya Türk boylarını bir çatı altında toplamıştır. 

* Orduyu  onlu sisteme göre düzenlemiştir.

Yukarıda özellikleri verilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atilla                B) Teoman   

C) Bilge Kağan     D) Mete Han

16- Türk tarihinin ve Türk edebiyatının ilk yazılı eserleri olan Orhun Yazıtları hangi Türk devletine aittir?

A) Kırgızlar     B) Kutluk Devleti (II.Göktürk)   

C) Hunlar       D) Sarı Uygurlar

 

17- Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi ile çizilecek harita daha ayrıntılı olur?

A)1/50.000                  B) 1/500.000           

C) 1/1.000.000            D) 1/1.500.000

 

18- Türkiye 26-45 doğu boylamlarında yer aldığına ve ardışık iki meridyen arası zaman farkı 4 dakika olduğuna göre ülkemizin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı kaç dakikadır?

A)19    B) 36   C) 56     D) 76

 

19-Bir çizimin harita sayılabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisi gerekli değildir?

A) Çok ayrıntılı olması      

B) Ölçeğinin olması       

C) Düzlem üzerine aktarılması   

D) Kuşbakışı çizilmiş olması

20- Aşağıdakilerden hangisi, İpek Yolu üzerinde ticaret yapan kervanlar için yapılan mimari eserlerdir?

A) Kervansaray                          B) Kurgan    

C) Medrese                                D) Kımız 

 

Her soru 5 puandır. Süre 30 dakikadır.

Başarılar dilerim. 

Zeki DOĞAN

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

https://doganzeki.wordpress.com

About these ads

3 thoughts on “6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s