7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı


Soruların tamamını indirmek için TIKLAYINIZ. 

1- Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının sonuçlarından biri değildir?

A)  İşsizlik oranının artması                        

B)  Doğal kaynakların hızla tükenmesi          

 C)  Kalkınma hızının düşmesi                     

D)  Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalitenin artması

 

2-‘’ Bu yapılar sayesinde ticaret kervanları rahat bir şekilde konaklama ve dinleme imkanına kavuştular. Üstelik bu mekanlarda ilk üç gün ücret de alınmıyordu.’’

Sözü edilen yapı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Medrese                  B) Darüşşifa                    C) Aşevi                    D) Kervansaray

 

3- * Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilip arama yapılamaz.

 *Hiç kimsenin telefonu dinlemez, mektupları okunamaz.

Yukarıda verilen hakların uygulandığı ve koruma altına alındığı bir ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A) Kişi hak ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.   

B) Vatandaşlar, yasalar önünde eşittir.

C) Özel yaşama saygı duyulmaktadır.                             

D) Yönetim şekli cumhuriyettir.

 

4- Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da …………………… gibi beylikler kurulmuştur.

Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış olur?

A) Mengücekliler        B) Danişmentliler        

C) Osmanlılar                  D) Saltuklular

 

5- Artuklular döneminde, 1147 yılında yaptırılan Malabadi Köprüsü dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür. Bu köprünün taştan kemeri Ayasofya’nın kubbesini rahatlıkla içine alabilecek kadar büyüktür.

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Malabadi Köprüsü dünya tarihinin en önemli eseridir.

B) Artuklular imar faaliyetlerine önem vermişlerdir.

C) Dünya ortak mirasına katkıda bulunmuşlardır.

D) Malabadi Köprüsü kendi alanında bir şaheser sayılabilir.

 

6- Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda denizlerdeki tek önemli başarısı Girit Adası’nın alınmasıdır. Ancak 16. yüzyılda Akdeniz’de art arda fetihler gerçekleştirilirken, 17. yüzyılda Girit 24 yıllık bir kuşatmanın sonunda alınabilmiştir.

Verilen bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Osmanlı donanması eski gücünü kaybetmiştir.

B) Osmanlı Devleti Avrupa’da genişlemeye önem vermiştir.

C) Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir.

D) Osmanlılar denizlerdeki fetihleri önemsememiştir.

 

7- “Ben Divan Hümayun’da büyük davalara bakarım.  Kadı ve müderrisleri atarım. Eğitim, kültür ve adalet işleri benden sorulur.”

Burada sözü edilen divan üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kazasker        B) Nişancı    C) Defterdar      D) Vezir-i azam

8- I. Ankara Savaşı’ndan sonra yaşanan taht kavgaları sonucunda Mehmet Çelebi, kardeşlerine karşı giriştiği mücadelede başarılı olarak Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir.

II. Tarihçiler, Mehmet Çelebi’yi Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak adlandırmışlardır.

I. Bilgi göz önüne alındığında Mehmet Çelebi’ye Osmanlı Devleti’nin II. Kurucusu denilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Diğer kuruluş devri padişahlarından daha başarılı olması

B) Teşkilatçı bir kişiliğe sahip olması

C) Devleti dağılmaktan kurtararak tekrar siyasi birliği sağlaması

D) Kardeşlerine karşı taht mücadelesine girişmesi

 

9-  Rodos Adası’nın fethedilmesi + Preveze Deniz Savaşı’nın kazanılması + Kıbrıs’ın fethedilmesi =?

Verilen diyagramda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.            

B) Haçlılar Türkleri yenilgiye uğratmıştır.

C) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.     

D)Barbaros Hayrettin Paşa Kaptanı derya olmuştur.

 

10- “Bizler devşirme sistemine göre alınıp eğitilen, doğrudan padişaha bağlı, maaşlı ve sürekli askerleriz.”

Bu konuşma ile kendini tanıtan Osmanlı askeri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıncılar    B) Yeniçeriler   C) Leventler    D) Tımarlı sipahiler

 

11- Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir.

Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması

D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması

 

12- Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

Bu durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Bizans imparatorlarının Osmanlılara destek olması   

  B) Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

  C) Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

  D) Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

 

13- Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordunun, ilk medresenin ve divan teşkilatının kurulması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Eğitime önem verildiğinin                                                   

B) Askere ihtiyaç olduğunun

C) Devlet kurumlarının oluşturulmaya çalışıldığının               

D) İç sorunların meydana geldiğinin

 

14- Fatih döneminde meydana gelen gelişmelerden hangisi devletin ekonomik olarak da güçlendiğinin göstergesidir?

A) Topkapı sarayının yapılması          

B) Sahn-ı Seman medreselerinin açılması

C) İlk altın paranın bastırılması         

D) Fatih Kanunnamesinin hazırlanması

 

15-Rumeli’de yapılan fetihlerle birlikte merkezi otoritenin güçlenmesi için, bölgeye daha çok konar-göçer olan Türkmen nüfusu yerleştirilmiştir. Bu topluluklara zengin topraklar verilmiş, bütün akrabalarıyla gelenlere özel haklar tanınmıştır. 

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

A) İskan Politikası       B) Hoşgörü Politikası     

C) Cihat Politikası      D) Ordu Politikası

Aşağıdaki kavramlardan sadece uygun olanları boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.

Barbaros Hayreddin – Uluç Ali Reis – Halifelik – Saltanat – Fatih Sultan Mehmet – Kanuni Sultan Süleyman – Otranto – Kırım – Katip Çelebi – Piri Reis

16- Kanuni döneminde Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı hizmetine girmesi Osmanlıların denizlerde büyük başarılar kazanmasını sağlamıştır.

17- Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi sonunda Halifelik Osmanlılara geçmiştir.

18- Osmanlı Devletinin en parlak dönemi Kanuni Sultan Süleyman zamanıdır.

19- Kırım’ın fethiyle Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

20- Dünya haritasını çizen ve Kitab-ı Bahriye adlı eseri yazan ünlü Türk denizcisi ve coğrafyacısı  Piri Reis ’dir.

 

Her soru 5 puandır. Süre 30 dakikadır. Başarılar Dilerim

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

https://doganzeki.wordpress.com

 

About these ads

One thought on “7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s